De St. Jozefkerk
   Home Wie zijn wij De St. Jozefkerk Repertoire Informatie gastenboek.htm

 

 

De St. Jozefkerk  (Heuvelkerk) is gebouwd tussen 1872-1889 naar ontwerp van H.J. van Tulder. Het is een driebeukig neogotische kruisbasiliek met straalkapellen rond de apsis. De kerk heeft schoorbogen en een westfront met twee torens, die achtkanten met frontalen en hoge spitsen dragen (voltooid 1888-1889).
Het gepleisterde interieur heeft gelede pijlers, traceringen in hoog-gotische trant boven de scheibogen en stenen kruisribgewelven. Over de kruising een stergewelf geplaatst. Het betreft hier belangrijk werk uit Van Tulders tweede periode, met invloeden zowel van de rijpe Franse gotiek als van de St. Jan in Den Bosch. De kerk bezit een in hout gesneden neogotisch vleugelaltaar door H. van der Geld. Het transept is in de jaren vijftig uitgebreid met lage zijarmen.

Interieur van de St.Jozefkerk (foto:Harrie de Beer)

De St. Jozefkerk beschikt  over twee orgels, op de eerste plaats

Het grote Smits-orgel

Achter in de kerk bevind zich het in 1894 door F.C. Smits gebouwde orgel in een neogotische orgelkas. Het bestaat uit een Hoofdwerk, Positief, Echo en vrij Pedaal.

(foto: Harrie de Beer)

Onze organist Rob Nederlof  speelt.op het Smits-orgel het Toccata van Gigout

Toccata van Gigout

Ad van Sleuwen speelt op ons Smits-orgel Final uit de Sonate I pour Orgue (CD JUBAL cd zv 93158-2)

Final Guilmant

Het Loret-orgel

Met de aankoop van dit orgel heeft het parochiebestuur van de St. Jozefkerk  een instrument verworven dat een bewogen geschiedenis heeft. Het orgel werd van oorsprong gebouwd door F.R. Loret uit Mechelen rond 1859 voor de oude rectoraatskerk van de Fraters van Tilburg. De kostprijs was fl 3500,-. In zijn Historique de la facture et des facteurs d'orgues vermeldt E.G.J. Gregoir het instrument: ' Tilbourg institut des frères, un orgue de grande dimension. M. Loret a recu les éloges les plus flatteurs de Mgr. Swyzen sur cet instrument'. Deze omschrijving en plaatsing van het instrument tussen een reeks van werkelijk grotere drieklaviersinstrumenten heeft jarenlang voeding gegeven aan het idee dat dit instrument eveneens drie klavieren bezat. Ook zouden archivalia er op zinspelen dat het orgel slechts een manuaal met zes stemmen bezat. Afgaande op de prijs en de ruimte van de kapel der fraters, alsmede een onderzoek aan het instrument wijzen in een andere richting.  

Fr. B. Loret (1808-1877) vormde met zijn broer Hippolyte de tweede generatie van een orgelma­kersgeslacht; waarvan J.J. Loret (1757-1847) de stamvader was. Hippolyte, bekend van het imposante orgel van de abdij van Averbode, vestigde zich te Parijs, waar hij een geducht concurrent van Cavaillé-Coll was.

De orgelmakers Loret stonden bekend voor hun innoverende ideeën; veel vernieuwingen voerden zij door in de orgelbouw, sommigen bekroond met een patent. Hun prijzen waren aanmerkelijk lager dan van de gevestigde firma's. Aanvankelijk gevestig te Sint Niklaas, verhuisde het bedrijf naar Mechelen alwaar een associatie met Henri Vermeersch tot stand kwam. Hoewel er in zijn stijl veel klassieke Vlaamse elementen zijn aan te wijzen is de stijl toch romantisch van aard. In de kleinere instrumenten ontbreekt veelal een consequente opbouw van het prestantenplenum; de octaaf 2 voet en de mixtuur ontbreken steeds vaker, terwijl kleurstemmen als strijkende registers in diverse voethoogten en fluiten hun intrede doen. De vormgeving van de instrumenten is doorgaans klassiek.  

In 1905 veranderde de orgelmaker P.Vermeulen uit Weert het instrument dat in die tijd 2 klavieren en vrijstaande speeltafel had. Het zelfstandige pedaal werd door hem op een pneumatische lade toegevoegd evenals een zwelkast voor de beide manuaal werken.  In 1917 werd de kerk van de fraters parochiekerk, toegewijd aan St. Vincentius a Paulo. In de volsmond sprak men van "paterskerk".  In 1955 werd de kerk aan de Gasthuisring vervangen door een nieuw kerkgebouw. Het orgel werd overgeplaatst door de fa Verschueren uit Heythuysen en onderging wederom een dispositiewijziging. In 1976 werd de kerk aan de Gasthuisring gesloten en omgebouwd tot kantoorgebouw. Het orgel werd overgebracht naar de Theresiakerk en geplaatst als koororgel en bleef bij die gelegenheid ongewijzigd.

In 1998 werd ook de Theresiakerk aan de eredienst onttrokken en werd het orgel aangekocht door het parochiebestuur van den Heuvel.  

Op 8 april 2008 is door Elbertse Orgelmakers uit Soest gestart met het plaatsen van het gerestaureerde Loret-orgel in de St.Jozefkerk . Donderdag 31 juli 2008 heeft de eindkeuring plaats gevonden door  Rudi van Straten van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten en Jos Laus van de Katholieke Klokken en Orgelraad. Verder waren aanwezig de directeur van Elbertse Orgelmakers, Hans Elbertse en Harrie de Beer namens het kerkbestuur. Het instrument is goedgekeurd.De aanwezigen waren onder de indruk van de prachtige klank en volume.Wat capaciteit betreft kan in principe het Heuvels Gemengd Koor het gehele repertoire met dit orgel zingen.
Als bekroning van de orgelkas komen er nog twee neogotische spitstorens met hogels en kruisbloemen op. De orginele torens zijn bij de plaatsing in de kerk van de Gasthuisring verwijderd en niet meer aanwezig. Zoals op de foto's te zien is komt het orgel in de grote ruimte van de St. Jozefkerk goed tot zijn recht. Men zou kunnen stellen dat het Loret-orgel na de vele omzwervingen in Tilburg eindelijk thuis is.

ZONDAG 30 NOVEMBER 2008 WAS DE INWIJDING EN INSPELING VAN HET LORET-ORGEL

Als u op onderstaande link klikt hoort u opnamen gemaakt tijdens de inspeling

Clemens Abers: Sonate V in D van C.F.E.Bach

Rob Nederlof: Cornet Voluntary van William Walond

                            Scherzo in g op. 49 nr 2  van M.E.Bossi

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie over de Parochie De Goede Herder / St.Jozefkerk verwijzen wij u

naar www.parochiedegoedeherder.nl